Ubezpieczenia turystyczne

Koszty leczenia, NNW, OC w życiu prywatnym, odwołanie imprezy, bagaż

Dla kogo?

Dla tych, którzy wyjeżdżają na urlop, wycieczkę, lub do pracy. Także dla tych, którzy czas chcą spędzić aktywnie (sporty ekstremalne).

Co można ubezpieczyć?

1. Koszty Leczenia* – jeśli w związku z nieszczęśliwym wypadkiem lub nagłym zachorowaniem konieczne będzie poddanie się leczeniu, to koszty pokryje Ubezpieczyciel. W zakresie m.in.:

• Badania i zabiegi ambulatoryjne zalecone przez lekarza
• Konsultacje lekarskie
• Dojazd lekarza do miejsca zakwaterowania Ubezpieczonego
• Zakup lekarstw i środków opatrunkowych przepisanych przez lekarza
• Transport Ubezpieczonego z miejsca zdarzenia do najbliższej placówki
• Pobyt w szpitalu, tj. leczenie, badania, zabiegi i operacje
• Przedwczesny poród
• Leczenie stomatologiczne w przypadku ostrych stanów bólowych i zapalnych

* Osoby, które posiadają Kartę EKUZ powinny zapoznać się z jej ograniczeniami, gdyż bardzo wiele kosztów musi niestety pokryć jej posiadacz.

2.  Usługi Assistance * – pomoc w różnych sytuacjach, m.in.:

• Całodobowy dyżur telefoniczny
• Kontakt z osobą bliską
• Transport Ubezpieczonego na teren RP
• Transport zwłok
• Przekazanie informacji
• Pomoc w przypadku utraty dokumentów
• Opiekę nad towarzyszącymi Ubezpieczonemu w podróży zagranicznej dziećmi
• Pokrycie kosztów poszukiwań / ratownictwa w górach i na morzu
• Pomoc prawna
• Wypłata w poczet kaucji
• Pomoc finansowa
• Pomoc tłumacza
• Organizacja kontynuacji na terenie RP leczenia rozpoczętego za granicą

* zakres usług Assistance zależny jest od wybranego wariantu

3. Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków – świadczenie wypłacane z tytułu śmierci / trwałego uszczerbku na zdrowiu lub trwałego inwalidztwa Ubezpieczonego.

4. OC w życiu prywatnym – odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego za szkody na osobie i na rzeczy wyrządzone czynem niedozwolonym osobom trzecim w związku z wykonywaniem czynności życia prywatnego, np.:

• Idąc chodnikiem, zegarkiem/torebką uszkodzisz stojący samochód
• Stłuczesz wazę w hotelu, w którym przebywasz
• I wiele innych przypadków, które mogą Ci się przytrafić

5. Odwołanie imprezy – koszty poniesione przez Ubezpieczonego w przypadku wcześniejszego powrotu z imprezy turystycznej oraz koszty, jakimi Ubezpieczony byłby obciążony przez organizatora wycieczki w przypadku odwołania uczestnictwa w wyjeździe.

6. Bagaż – zakres obejmuje utratę, zniszczenie lub uszkodzenie bagażu podróżnego w przypadku zdarzeń losowych, akcji ratowniczej, kradzieży.

Ubezpieczenie podróżne można rozszerzyć o opcje dodatkowe, w zależności od wybranego przez Ciebie Towarzystwa oraz wariantu.