Agrocasco – maszyny i sprzęt rolniczy

Ubezpieczenie przeznaczone jest dla osób, które posiadają własne maszyny rolnicze (np. kombajny, ciągniki, glebogryzarki, siewniki, prasy i inne wykorzystywane w działalności rolniczej). Ochroną objęte są wyżej wymienione maszyny od skutków zdarzeń losowych lub kradzieży.