Ubezpieczenia na życie

Zasadniczym celem ubezpieczeń na życie jest zapewnienie ochrony finansowej osobom bliskim, a tym samym zyskanie poczucia bezpieczeństwa. Przy gwałtownie wzrastającym tempie życia zapewnienie sobie komfortu psychicznego jest dość istotną sprawą. Można to uczynić niewielkim nakładem finansowym przez wykupienie polisy na życie.

Dzisiaj już dokładniej wiemy, że kupując ubezpieczenie własnego życia zabezpieczamy głównie najbliższych, a funkcja oszczędnościowa jest najczęściej tylko dodatkiem. Ubezpieczenia życiowe w obecnej rozwiniętej formie mogą być jak dopasowywane do indywidualnych potrzeb klienta, a ich główne cele to: ochrona i oszczędzanie.

Dostępne na naszym rynku ubezpieczenia na życie możemy podzielić na trzy podstawowe grupy:
  • Ubezpieczenia ochronne
  • Ubezpieczenia ochronno-oszczędnościowe
  • Ubezpieczenia oszczędnościowe

Do każdej z grup można zwykle dokupić umowy dodatkowe, które powodują rozszerzenie odpowiedzialności towarzystwa. Podajemy przykładowe:

  • Ubezpieczenie na wypadek śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku – wypłata podwojonej sumy ubezpieczenia osobie wskazanej do odbioru świadczenia.
  • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków – za określone w umowie trwałe inwalidztwo spowodowane wypadkiem otrzymujesz świadczenie, w wysokości zależnej od ustalonego % inwalidztwa i sumy ubezpieczenia.
  • Ubezpieczenie opłacania składki – w przypadku gdy całkowicie i trwale niezdolny jesteś do wykonywania pracy na skutek utraty zdrowia ubezpieczyciel przejmuje za Ciebie opłatę składek ubezpieczeniowych. Bez zmian pozostają nadal wszystkie warunki umowy.
  • Ubezpieczenie na wypadek wystąpienia poważnych zachorowań takich jak: zawał serca, udar mózgu, nowotwór, niewydolność nerek i inne – w momencie wystąpienia i zdiagnozowania choroby towarzystwo wypłaca Ci świadczenie w wysokości określonej w polisie.