OC Zarządca nieruchomości

OC dla zarządców nieruchomości jest obowiązkowe. Skierowane jest do przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu zarządzania nieruchomościami.

Ubezpieczenie jest zgodne z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2013 r.

Ubezpieczeniem OC jest objęta odpowiedzialność cywilna zarządcy nieruchomości za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, w związku z wykonywaniem czynności zarządzania nieruchomością.