OC Rzeczoznawca majątkowy

Ubezpieczenie OC skierowane jest do rzeczoznawców majątkowych, którzy posiadają uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości.
Obowiązek ubezpieczenia powstaje nie później niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia  wykonywania umowy, której przedmiotem są  czynności objęte ubezpieczeniem.

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje następujące czynności:

1. Określanie wartości nieruchomości, a także maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością.

2. Sporządzanie opracowań i ekspertyz, niestanowiących operatu szacunkowego, dotyczących:

  • rynku nieruchomości oraz doradztwa w zakresie tego rynku
  • efektywności inwestowania w nieruchomości i ich rozwoju
  • skutków finansowych uchwalania lub zmiany planów miejscowych
  • oznaczania przedmiotu odrębnej własności lokali
  • bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości
  • określania wartości nieruchomości na potrzeby indywidualnego inwestora
  • wyceny nieruchomości zaliczanych do inwestycji w rozumieniu przepisów o rachunkowości
  • wyceny nieruchomości jako środków trwałych jednostek, w rozumieniu ustawy o rachunkowości