OC Notariusza

Ubezpieczenie OC Notariusza skierowane jest do Notariuszy wykonujących zawód na zasadach określonych w ustawie z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie. Zgodnie z art. 19 a mają oni obowiązek ubezpieczenia swojej odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej Notariusza, podczas wykonywania czynności.