OC Księgowego

Ubezpieczenie to chroni księgowego przede wszystkim na wypadek jakichkolwiek problemów z urzędem skarbowym w związku z wykonywaniem czynności księgowych.

Ubezpieczenie OC księgowego zabezpiecza interesy prawne Ubezpieczonego w postępowaniu karnym bądź karnoskarbowym wszczętym wobec Ubezpieczonego w związku z wykonywaniem czynności księgowych na rzecz podmiotu wskazanego w polisie oraz poniesienie przez ubezpieczyciela związanych z tym kosztów.