OC Doradca podatkowy

Przepisy prawa zobowiązują osoby zajmujące się doradztwem podatkowym do zawarcia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Dzięki temu ubezpieczeniu, ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie osobie, która doznała szkody z powodu wykonywanych przez Ciebie czynności.

Obowiązek ubezpieczenia OC Doradcy Podatkowego powstaje nie później niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania czynności doradztwa podatkowego, o których mowa w art. 2 ust. 1 o doradztwie podatkowym.