OC Architekta

Ubezpieczenie obejmuje architektów lub inżynierów budownictwa oraz osoby samodzielnie wykonujące funkcje techniczne w budownictwie, których przepisy prawa zobowiązują do zawarcia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Ubezpieczenie gwarantuje wypłatę odszkodowania osobie, która doznała szkody z powodu wykonywanych czynności zawodowych.

Ubezpieczenie OC powinno się zawrzeć w terminie 30 dni od dnia wpisu na listę członków izb architektów lub inżynierów budownictwa – nie później niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Zapraszamy architektów z Krakowa i okolic.