NWW

Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków to ubezpieczenie, które chroni Twoich pasażerów w razie wypadku pojazdu – mają szansę na odszkodowanie z tytułu uszczerbku na zdrowiu. Ubezpieczenie chroni także kierowcę (czyli najczęściej Ciebie).

Co Ty z tego masz ?

Chroni to Twoją kieszeń, gdyż właśnie Ty odpowiadasz za ewentualny uszczerbek osób, które uległy wypadkowi z Twojej winy.

W porównaniu z OC, składka roczna za ubezpieczenie NNW jest bardzo niska.

UWAGA !

Ochroną objęci są pasażerowie w ilości NIE PRZEKRACZAJĄCEJ liczby pasażerów zawartej w dowodzie rejestracyjnym!