Bagaż

Ubezpieczenie bagażu stanowi dodatkową Klauzulę do ubezpieczenia AC, gdzie ochroną objęty jest bagaż przewożony wewnątrz pojazdu oraz w bagażnikach/boksach dachowych.

Ubezpieczenie może obejmować szkody będące następstwem:

– zderzenia się pojazdów

– nagłego działania siły mechanicznej w chwili zetknięcia pojazdu z osobami lub zwierzętami

– nagłego działania sił przyrody

– kradzieży z włamaniem (o ile bagażu nie można ukraść bez pokonania zabezpieczeń)